4 Hockey Fans Sports App Review (iOS, $0.99)

 
  • Category: Sports
  • Publisher: AND
  • Updated: Apr, 15 2011
  • Version: 1.0
  • Size: 8.71 MB

Languages: English

Seller: AND

SportsPaidIOS

Description

DOBRÁ SPRÁVA PRE VŠETKÝCH FANÚŠIKOV HOKEJA!
Na Majstrovstvách sveta v hokeji 2011 na Slovensku usporiadatelia zakázali fanúšikom priniesť akékoľvek nástroje na povzbudzovanie svojho tímu. Čiže nemôžete mať pri sebe vuvuzelu, bubon, trúbku a ani rapkáč.

MÁME PRE VÁS DOBRÚ SPRÁVU!
Pripravili sme aplikáciu so všetkými zvukmi na správne povzbudzovanie Vášho tímu.
Stačí kliknúť na príslušné tlačítko a máte vuvuzelu, trúbku, potlesk s bubonovaním a rapkáč.

Ak Vám hlasitosť mobilu nepostačuje, stačí pripojiť k mobilu tie správne prenosné reproduktory!
----------------------------------------------
GOOD NEWS 4 ALL FANS OF ICE HOCKEY!
In World Championship Hockey 2011, Slovakia organizers banned fans bring any tools for encouraging his team. So you can not use vuvuzelas, drums, trumpets, and even ratchets.

WE HAVE GOOD NEWS 4U!
We have prepared an application with all the right noises to encourage your team.
Just click on the button and you have a sound of vuvuzela, trumpet, drums and clapping, ratchet.

If your phone is not enough volume, just connect your phone to the right portable speakers!

Screenshots

Top Sports Apps

Loading More Awesome Apps...