GPS navigation BE-ON-ROAD Navigation App Review (iOS, Free)

(17)

Languages: Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Turkish, Ukrainian

Seller: Aponia Software, s.r.o.

(Czech users: český popis následuje níže)

This update brings several bug fixes and new features, including the following updates to user interface and app functionality:

User interface
• fixed problem with lack of app reaction to touches in bottom area of the app on iOS 7.*
• improved user interface performance
• user interface refined for high resolution screens
• new DESTINATION/CONTACTS menu added: navigate to AddressBook contacts directly from the app (note: only contacts with correctly specified address will be listed, see FAQ on be-on-road web page for details)
• POI INFO screen now allows to open Mail, Safari or Phone app just by tapping given field in POI details (note: not all POIs have mail, web and phone specified)
• navigation maneuvers and lane guidance color may be customized via the MENU/SETTINGS/APPEARANCE/COLORS screen
• new keyboard design for languages that use scripts different from Latin alphabet

Navigation
• voice commands (as well as other sounds) during navigation are played also while app is running in background
• voice commands (as well as other sounds) does not pause the built-in Music app
• total route progress now visually displayed by horizontal bar at the bottom edge of the map screen. The bar continuously decreases to the right while the car moves along the route.
• traffic situation up to 100km ahead from car position now visually displayed by vertical bar at the right edge of the map screen (note: “Traffic Delay” field must be toggled in the bottom panel of the map screen; traffic service along the route must be activated via MENU/SERVICES/TRAFFIC/ALONG ROUTE)
• alerts: a variety of sounds were added to pick up different sound for POI proximity or road speed limit break-through alerts

Maps and other
• more accurate cross-road search, including roundabouts
• extended Online search (now using more sources)
• since this version, app includes interactive API (see be-on-road web page for details)

— (Czech description follows)

Tato aktualizace přináší opravy chyb a nové prvky v uživatelském rozhraní a funkcionalitě:

Uživatelské rozhraní
• oprava problému s ovládáním aplikace ve spodní části obrazovky na zařízeních s iOS 7.*
• svižnější reakce uživatelského rozhraní
• vylepšený vzhled pro obrazovky s vysokým rozlišením
• přidáno nové menu DESTINACE/KONTAKTY: navigace na kontakty přímo z aplikace (pozn.: zobrazeny jsou pouze kontakty s platnou adresou, více viz sekce FAQ na webových stránkách be-on-road)
• obrazovka INFORMACE O POI nyní umožňuje otevření aplikace Pošta, Safari a Telefon kliknutím na příslušné pole v informacích o POI (pozn.: ne všechna POI mají specifikován e-mail, web adresu, a telefonní číslo)
• barvu manévrů a jizdních pruhů v obrazovce mapy lze změnit pomocí obrazovky MENU/NASTAVENÍ/VZHLED/BARVY
• nový design klávesnice pro jazyky používající jinou než latinkovou abecedu

Navigace
• povely (a jiné zvuky) jsou během navigace přehrávány i když aplikace neběží v popředí
• povely (a jiné zvuky) nezastavují přehrávání hudby v zabudované aplikaci Hudba
• přidán horizontální “teploměr” znázorňující celkový průběh trasy na spodní části obrazovky s mapou. Proužek se podle ujeté části trasy postupně posouvá směrem doprava.
• přidán vertikální “teploměr” znázorňující celkovou dopravní situaci na 100km trasy od pozice vozidla. Proužek se aktivuje na pravé straně obazovky pokud je ve spodním panelu vybráno políčko “Zpoždění dopravou” (pozn. musí být povolena služba dopravních infromací podél trasy pomocí MENU/SLUŽBY/DOPRAVNÍ INFORMACE/PODÉL TRASY)
• přidána sada různých zvuků pro zvuková upozornění na blízkost POI nebo překročení povolené rychlosti

Mapy a ostatní
• přesnější výběr křižovatek pojmenovaných ulic a komunikací, včetně kruhových objezdů
• rozšířena služba Online hledání (přidáno více zdrojů)

Customer Ratings

Current Version:
3 Ratings
All Versions:
17 Ratings
NavigationFreeIOS

Description

(Czech users: český popis následuje níže)

GPS FREE Offline Navigation which allows concurrent usage of OpenStreetMap (FREE geographic data), NAVTEQ Map (top quality map data provider) or local map providers.

Navigation which is EASY TO USE. Maps are stored on the phone for offline use. Both app and maps are updated for free.

◆ FREE license for OpenStreetMap included ◆

(?) QUESTIONS CAN BE ANSWERED ON OUR WEBSITE ▷ www.beonroad.com OR BY EMAIL ▷ support@beonroad.com. AppStore DOES NOT ALLOW TO REACT TO YOUR QUESTIONS. THANK YOU.

◆ QUICK INSTALLATION GUIDE ◆
◦ open be-on-road navigation
◦ wait until application finishes downloading and installing application data
◦ choose application language and speaker for voice guidance, you can also register your e-mail address
◦ choose maps which you want to install
◦ click on the "Next" button in bottom right corner to start download and installation
◦ close "Download" screen and start using be-on-road navigation once installation completes

- (Czech description follows)

be-on-road je první navigace, která nabízí mapy od různých mapových poskytovatelů, a především umožňuje jejich vzájemnou kombinaci při výpočtu trasy. Uživatel může zakoupit mapy od společnosti NAVTEQ (profesionální mapy s celosvětovým pokrytím), nebo některé mapy lokálních poskytovatelů např. společnosti CEDA (profesionální mapy České a Slovenské Republiky). Nově jsou od verze 3.7 zdarma poskytovány mapy OpenStreetMap, které jsou tvořeny komunitou uživatelů po celém světě.

Aplikace i mapy jsou aktualizovány ZDARMA. Mapy jsou uloženy v telefonu pro offline použití.

ZDARMA licence pro OpenStreetMap.

V PŘÍPADĚ DOTAZU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH www.beonroad.cz V SEKCI PODPORA NEBO EMAILEM NA support@beonroad.com. AppStore BOHUŽEL NEUMOŽŇUJE REAGOVAT NA VAŠE DOTAZY. DĚKUJEME.

INSTALACE
* spusťte be-on-road navigaci
* počkejte až aplikace stáhne a nainstaluje potřebná data
* vyberte jazyk aplikace, mluvčího pro hlasovou navigaci a případně zaregistrujte Váš e-mail
* vyberte mapy, které chcete nainstalovat
* klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu pro spuštění stahování a instalace
* po dokončení stahování zavřete menu "Stažení" a můžete začít používat navigaci be-on-road

-

* DISCLAIMER
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. App continues running in background, until existing route is canceled.
Location data may be inaccurate.
External GPS is recommended to use app on devices without integrated GPS.

Customer Reviews

 • Amazing!

  by Samo_91

  Excellent app! Keep the good work guys but I hope in the coming updates there will be support for other languages considering road names; when the street is named in a language other than English, the street's name doesn't appear. However, it is the best!

 • Very expensive

  by Jfbgdnng

  You can get US map for less than $5.00. You can even buy a real GPS navigation for less money. Ridiculous.

 • 100% bad don't try

  by Muqaddas Qalamyar

  Bad bad

 • Very bad

  by Al-aji.com

  Very bad

 • View More

Screenshots

Top Navigation Apps

Loading More Awesome Apps...