Almanca Cepte Education App Review (iOS, $7.99)

 

Languages: English

Seller: Aynur Cakir

EducationPaidIOS

Description

Alman öğretmenler ile almanca öğrenirken ihtiyacınız olacak tüm konuları sizin için Almanya'da hazırladık.


Alman dili ve grameri konu anlatımlı ve örnekli olarak uygulama içinde yer almaktadır. Düzenli olarak konulara çalışıldığında almancanızdaki iyileşme çevrenizdeki insanları şaşırtacak.

Konular:

Almanca ve onun diyalektleri
Personalpronomen I (Nominativ) / şahıs zamirleri
Konjugation Präsens I / Şimdiki zaman
Konjugation Präsens II (sein) / Şimdiki zaman II
Konjugation Präsens III (haben) / Şimdiki zaman III
Bestimmter Artikel I (Nominativ & Akkusativ) / Belirli Artikel
Unbestimmter Artikel I (Nominativ & Akkusativ) / Belirsiz Artikel
Bestimmter Artikel II (Genitiv & Dativ) Singular / Belirli Artikel
Unbestimmter Artikel II (Genitiv & Dativ) Singular / Belirsiz Artikel
Bestimmter Artikel II (Genitiv & Dativ) Singular / Belirli Artikel
Unbestimmter Artikel II (Genitiv & Dativ) Singular / Belirsiz Artikel
Konjugation der Modalverben I (können, dürfen, mögen) / Yardımcı Fiiller
Konjugation der Modalverben II (wollen) / Yardımcı Fiiller
Konjugation der Modalverben III (müssen, sollen) / Yardımcı Fiiller
Personalpronomen II (Dativ) / şahıs zamirleri
Personalpronomen III (Akkusativ) / şahıs zamirleri
Konjugation Präsens IV (anrufen) / Şimdiki zaman çekimi
Possessivpronomen I (Übersicht) / iyelik zamiri
Possessivpronomen II (Deklination - Singular) / iyelik zamiri
Possessivpronomen III (Deklination - Plural) / iyelik zamiri
Präpositionen I (mit Dativ) / edatlar
Präpositionen II (mit Akkusativ) / edatlar
Wechselpräpositionen I (mit Dativ / Wo) / değişken edatlar
Wechselpräpositionen II (mit Akkusativ / Wohin) / değişken edatlar
Konjugation Präteritum I (schwache Verben) / geçmiş zaman
Konjugation Präteritum II (haben) / geçmiş zaman
Konjugation Präteritum III (starke Verben) / geçmiş zaman
Konjugation Präteritum IV (sein) / geçmiş zaman
Konjugation Perfekt I (schwache Verben) / geçmiş zaman
Konjugation Perfekt II (haben) / geçmiş zaman
Konjugation Perfekt III (starke Verben) / geçmiş zaman
Konjugation Perfekt IV (sein)
Perfekt V (haben oder sein) / geçmiş zaman
Yardımcı Fiiller
Die Adjektivdeklination I (mit bestimmtem Artikel) /
Der Artikel / Artikel
Die Deklination der Nomen / İsmin tanımlaması
Die Komparation des Adjektivs / Sıfat karşılaştırması
Das Präpositionalobjekt (Präpositionalpronomen) / Edat objeleri
Die Infinitivkonstruktion / Fiil kurulumları
Der Relativsatz / Bağlantı cümleleri
Der Relativsatz II / Bağlantı cümleleri
Partizip als Adjektiv / Ortaçların sıfat kullanımı
Die Konstruktion des Konjunktiv II / dilek kipi kullanımı
Die Verwendung des Konjunktiv II/ dilek kipi kullanımı
Das Passiv I / Pasif
Das Passiv II / Pasif
Die Syntax I - Der Hauptsatz / Cümle kurumu
Die Syntax II - Nebensatz und Satzverbindungen / yan cümle kurumu
Die Syntax III - Zweigliedrige Junktoren / ikili bağlaçlar
Konjunktiv I / dilek kipi
Trennbare/untrennbare Verben / ayrılan ve ayrılmayan fiiller
Wechselpräpositionen / Değişken edatlar
Das Futur / Gelecek zaman
Das Reflexivpronomen / dönüşlü zamirler
Transitive und intransitive Verben / Geçişli ve geçişsiz fiiller

Screenshots

Top Education Apps

Loading More Awesome Apps...