36KeTanGai Book App Review (iOS, Free)

(24)

Languages: English

Seller: International New Technologis Co. Ltd.

- Fix some bug of display.
- Update new content

Customer Ratings

Current Version:
1 Ratings
All Versions:
24 Ratings
BookFreeIOS

Description

36 Kế là sự tổng hợp kinh nghiệp tình trường của những cao thủ đầu mưng mủ kết suất ra 02 bộ bí kíp lưu truyền cho hậu thế là: “36 Kế Tán Gái” và “36 Kế Tán Trai”. Bộ bí kíp là sự kết hợp đông tây kim cổ có kế thừa từ đại đại cao thủ Tôn Tử...

This application is just joking book which includes two dating secrets such as: “36 strategies to flirt with girl” and “36 strategies to flirt with boy”.

Screenshots

Top Book Apps

Loading More Awesome Apps...