قرآن .114 سوره .صوتی و متن - Quran Farsi. 114 Surahs. Audio and text Book App Review (iOS, $4.99)

(25)
  • Category: Book
  • Publisher: Ildar Khanov
  • Updated: Jan, 12 2012
  • Version: 1.2.4
  • Size: 939.84 MB

Languages: English

Seller: Ildar Khanov

iPad Retina Support

Customer Ratings

Current Version:
22 Ratings
All Versions:
25 Ratings
BookPaidBestIOS

Description

خواندن و گوش دادن به سوره ها بدون نیاز اتصال به اینترنت . با پشتیبانی کامل حالت آف لاین.
* Audio به زبان فارسی*
* متن به زبان فارسی و عربی*
با پشتیبانی تمامی سیستم های iOS

ویژگی های دیگر:
* گوش دادن به سوره ها به صورت یک به یک و یا تکرار یک سوره*
* گوش دادن به سوره ها از طریق بلندگو های تعبیه شده روی دستگاه یا از طریق هدفون*
* گوش دادن به سوره ها حتی وقتی دستگاه روی حالت by-stand است*
* تنظیم اندازه فونت مورد نظر برای متن*
* ادامه ی خواندن آخرین سوره ای که بازدید شده به محض شروع برنامه*
* قابلیت کپی کردن هر قسمتی از متن و انتقال آن به برنامه های دیگر ( مرورگر ، ایمل ، ...)*

1) NO Internet connection required to listen or to read. Full OFFLINE mode support.
2) Audio is in:
• Farsi
3) Text is in:
• Farsi
• Arabic
4) All iOS Devices supported:
• iPad
• iPhone
• iPod touch
5) Additional features:
• Listen to surahs either one by one in a loop or by one sura in a loop or on demand
• Listen to surahs either on device’s built-in speakers or by using headphones
• Keep listening to surahs when device goes to stand-by mode
• Set desired font size for the text accross whole app
• Continue reading last viewed sura upon starting app
• Copy any part of text and Paste it to a desired app

Screenshots

Top Book Apps

Loading More Awesome Apps...